Teken de petitie tegen wildlife crime!

with Geen reacties

Wildlife crime is de Engelse benaming voor het aanrichten van schade aan in het wild levende dieren, in Nederlandse taal: vervolging van wilde fauna. Wildlife crime komt niet alleen voor in het buitenland, maar gebeurt ook in ons eigen land. Nog veel te vaak worden dieren moedwillig gedood, gevangen of worden hun nesten vernield.

Het is een ieders verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze mooie natuur en de dieren die daar leven. Bovendien is het verstoren, doden of vangen van wilde dieren strafbaar.

Regelmatig krijgen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) – zoals een boswachter – en de politie meldingen van (vermoedelijke) misdaad tegen wilde dieren. Toch weten we niet exact hoe vaak het voorkomt. Dit komt deels omdat daders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en deels omdat vervolging vaak lastig is te herkennen.

Om een beeld te krijgen van de omvang van wildlife crime in Nederland is het Meldpunt Wildlife Crime opgericht. ‘Wildlife Crime’ is alleen bedoeld voor strafbare feiten tegen in het wild levende dieren.

Meldpunt Wildlife Crime wil de politiek duidelijk maken dat wildlife crime te vaak voorkomt en dat hier iets aan gedaan moet worden! Om te laten zien hoe belangrijk het is, willen ze 10.000 handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer. Deze missie ondersteunen wij als Stichting Eekhoornopvang Nederland natuurlijk van harte!

Teken je ook tegen wildlife crime? Klik hier om je handtekening achter te laten.