Help ons vooruit kijken

Een mooie manier van steunen is waarbij u de eekhoorns voor een langere periode steunt. Met een periodieke schenking legt u voor minimaal 5 jaar vast dat u een bepaald bedrag geeft.
Dit bedrag kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte.

Hoe kunt u periodiek schenken?

Voor een schenking aan Eekhoornopvang Nederland volgt u de volgende stappen:

 1. ​​​​​​​Download het formulier Periodieke schenking voor de Eekhoornopvang (pdf).
 2. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Een voor de schenker (u) en een voor de ontvanger (Eekhoornopvang).
 3. Vul de overeenkomsten in, print en onderteken ze.
 4. Geef in de betalingsvolmacht aan hoe u wilt betalen.
 5. Stuur beide overeenkomsten en de betalingsvolmacht naar:

  Eekhoornopvang Nederland
  Bijenmeent 134
  1218 GK Hilversum
  Of per e-mail naar: info@eekhoornopvang.nl

Nadat wij de overeenkomst hebben ontvangen en ondertekend, krijgt u één exemplaar terug. Hiermee is de periodieke schenking formeel vastgelegd en zijn de egels de komende jaren verzekerd van uw steun.

Download hier het formulier Overeenkomst periodieke gift in geld Eekhoornopvang Nederland

Periodieke giften nu makkelijker aftrekbaar!

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.


U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Het is nu eenvoudig en aantrekkelijk om uw giften te laten vastleggen zodat u deze kunt aftrekken bij de belasting.

Bereken uw voordeel

schenken Eekhoornopvang Nederland

Hoe kan ik periodiek een gift geven?

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel zoals een gift aan één van onze stichtingen. U kunt voor meer informatie en het vastleggen van uw gift contact opnemen via het contactformulier of u kunt bellen met 06-188 195 76. Wij handelen de papieren graag voor u af.

Uw gift is een periodieke gift als:

• u de gift hebt laten vastleggen.
• u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging.
• de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.