november 1, 2016

ANBI Regels
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Naam:

Eekhoornopvang Nederland

Postadres:

Bijenmeent 134, 1218 GK Hilversum

Doelstelling:

– Het opvangen, medisch verzorgen en terug plaatsen in de natuur van zieke, gewonde en te jonge inheemse eekhoorns.

– Door middel van educatie, informatie, voorlichting en advies zorg dragen dat de mensen de noodzaak inzien om eekhoorns te beschermen.

– Het onderhouden van de Nationale Eekhoornlijn en de Adreslijst Eekhoornopvangpunten per provincie zodat in nood zijnde dieren zo snel mogelijk geholpen kunnen worden.

– Tevens geven wij informatie en medisch advies over de exoten.

RSIN-nummer:

802403979

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland:

41185876

Beleidsplan:

Klik hier voor Beleidsnota 2021-2024. De Stichting werkt zeer nauw samen met de Stichting Egelbescherming Nederland. Het betreft dan ook een gezamenlijk beleidsplan.

Bestuurders:

De bestuurders voeren hun taken om niet uit. D.w.z. dat zij geen beloning krijgen voor het werk wat zij verrichten als bestuurders van de Stichting.

Mevrouw J.J. Kleve, voorzitter
Drs. C.E.J. Veerman, penningmeester
Mevrouw M. Bakkenhoven, secretaris

Beloningsbeleid:

Bij de Stichting werken uitsluitend vrijwilligers. In sommige gevallen ontvangen de vrijwilligers een vergoeding voor de gemaakte kosten als telefoonkosten, reiskosten en dergelijke.

Jaarverslag:

Klik hier voor het actuele jaarverslag. De Stichting werkt zeer nauw samen met de Stichting Egelbescherming Nederland. Het betreft dan ook een gezamenlijk jaarverslag.

Financiële verantwoording:

Klik hier voor de jaarrekening 2020 Eekhoornopvang.