Erkenning en ontheffing door min LNV

Stichting Eekhoornopvang Nederland werkt met beschermde diersoorten en dient derhalve te voldoen aan een aantal eisen. De bescherming van de eekhoorns valt onder de Flora en Faunawet (de gehele tekst hiervan is te vinden op www.overheid.nl).

Voor het opvangen van de deze dieren dient de stichting in het bezit te zijn van een ontheffing (zie Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet). Om in aanmerking te komen voor deze ontheffing dient de stichting te voldoen aan Kwaliteitseisen van het Ministerie van LNV.

De Eekhoornopvang voldoet aan deze eisen en is inmiddels aangewezen als een erkende eekhoornopvang door het ministerie van LNV. Daaruit vloeit een ontheffing voor het opvangen van eekhoorns voort.

Voor een overzicht van alle inmiddels erkende opvangcentra:
Overzicht met adressen van opvangcentra voor beschermde dieren

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling
Anbi-status: bij de Nederlandse belastingsdienst aangemerkt als een charitatieve instelling, met een doel zonder winstoogmerk.
Klik hier voor meer informatie.