Samen sterk tegen kaalslag in Nederland

with Geen reacties

De natuur in Nederland staat onder druk en er komen steeds vaker berichten van verontruste burgers binnen over plannen om groenstroken of hele stukken natuur volledig kaal te snoeien en vaak ook te bebouwen. Meestal wordt dit ook nog uitgevoerd met zware machinerie waardoor de dieren die daarin leven, of verdreven of verwond/gedood worden.

Dit moet stoppen! Als je geconfronteerd wordt met één van deze situaties, is het van groot belang om lotgenoten te werven. Bijvoorbeeld door het verspreiden van een flyer in de buurt. Samen sta je veel sterker tegenover overheidsinstanties en woningbouwverenigingen dan in je uppie. Stel een bezwaarschrift/brief op en geef daarin aan welke diersoorten in dat gebied leven en dus bedreigd worden in hun voortbestaan, als de plannen doorgang zullen vinden of het onderhoud op deze wijze uitgevoerd blijft worden. Maak ook zoveel mogelijk foto’s van vogel- of eekhoornnesten en foeragerende dieren. Hiermee kun je aantonen dat de dieren er daadwerkelijk leven.

Benader groene politieke partijen en probeer een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Betrek de pers erbij en zet social media in om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te betrekken bij je actie.

Vraag organisaties zoals Eekhoornopvang Nederland, Egelbescherming Nederland, de Vogelbescherming, Dierenbescherming om hulp om deze berichten te delen en de actie te ondersteunen.

TIP 1: Zorg dat alle uitingen netjes zijn opgesteld en laat je niet verleiden om geëmotioneerde uitspraken te doen. Hou het zakelijk en correct, zodat er een inhoudelijke discussie kan ontstaan gericht op oplossingen.

TIP 2: Start een petitie. Dit kan op diverse kanalen en is meestal gratis.

KOM NU IN ACTIE TEGEN DE BOSKAP IN PURMER ZUID EN ONDERTEKEN DE PETITIE!

https://petities.nl/petitions/geen-boskap-purmer-zuid-zuid?locale=nl

Op 4-4-2024:  9.715 ondertekeningen

Laatste nieuws: Geen woningbouw in het Purmerbos! Dat is mooi maar we zijn er nog niet zolang de deur openstaat voor ontwikkelingen als een autoweg door het bos en de druk van woningbouw op het weiland. Deze bufferzone tussen stad en bos is cruciaal voor behoud van de kwetsbare natuur in dit gebied.

Alleen samen kunnen we ons wildlife helpen!