DAG TER HERDENKING VAN DE VERKEERSSLACHTOFFERS

with Geen reacties

Verkeer is voor al het wildlife in Nederland een groot gevaar. Jaarlijks sterven miljoenen dieren groot en klein, van insecten op ramen, tot wolven en vossen aan toe, door het verkeer in Nederland. Op een dag dat de verkeersslachtoffers, en dan met name de menselijke slachtoffers, herdacht worden is het goed om ook stil te staan bij de hoeveelheid dieren die hierdoor vroegtijdig aan hun einde komen.

Eekhoorns zijn slimme snelle en behendige springers en klimmers. In principe zouden zijn niet zo vaak het slachtoffer hoeven te worden van verkeer. Maar doordat er in Nederland steeds meer bomen gekapt worden en verbindingen tussen bomen weggehaald worden, worden steeds meer eekhoorns in het verkeer slachtoffer van een aanrijding.

Hoewel eekhoorns waanzinnig kunnen springen en klauteren zijn zij op hun zwakst op de grond. Ook daar zijn eekhoorns razendsnel maar natuurlijk nooit zo snel als auto’s. Als zij een weg over moeten steken lopen zijn groot gevaar om aangereden te worden. Op de grond zijn eekhoorns natuurlijk ook sneller slachtoffer van katten en ander dieren die op eekhoorns jagen. Maar verkeer blijft nog steeds een grote doodsoorzaak onder eekhoorns. Vooral in zogenaamd geïsoleerde gebieden. Dus gebieden waar de verbinding tussen het ene bos en de andere of tussen de ene kant van de weg en de andere kant van de weg verbroken zijn of nooit geweest zijn.

Het incidenteel aanleggen van een zogenaamde eekhoornbrug helpt helaas onvoldoende om eekhoorns veilig aan de overkant te krijgen. Wat veel belangrijker zou zijn is dat Nederland veel zuiniger wordt op de bomen die Nederland nu nog telt. In de afgelopen jaren zijn er massaal bomen gekapt terwijl de CO2 uitstoot hoog op de agenda staat. Bomen zijn zeer belangrijk in het terugdringen van CO2. Het vervangen van een volwassen boom door middel van een jonge boom heeft geen enkele zin. Pas als een boom 20 tot 30 jaar oud is kan de boom voldoende CO2 omzetten tot zuurstof en vervangt deze pas de gekapte volwassen boom. Een oproep aan ieder om zo zuinig mogelijk met onze bomen te zijn en waar mogelijk met behulp van touwen verbindingen te maken tussen bomen waar nu een hiaat is ontstaan waardoor eekhoorn te vaak en te veel over de grond moeten rennen. Bomen zijn onontbeerlijk voor eekhoorns en andere dieren maar zeker ook voor mensen.